Burdasınız : Anasayfa > A > Agnostik Nedir

Agnostik Nedir

Agnostik bulunmadi fakat aşağıdaki yazıların size yardımı olabilir
ceeee

..ği olguların ötesinde hiçbir şeyin varlığını bilemeyeceğini ileri süren öğreti. agnostisizm hem bir terim , hem de felsefi kavram olarak thomas huxley tarafından ortaya atıldı. huxley agnostik sözcüğünü hem geleneksel yahudi-hıristiyan tanrıcılığını, hem de tanrıtanımazlık öğretisini reddederek tanrının varlığı sorununu ortada bırakan düşünürler için kullandı. ..

..(1711-1776). — İskoçyalı filozof, felsefede kuşkucu ve bilinemezci (septik ve agnostik), aktif politikacı, toplumsal ekonomi sorunları üzerine denemeler yazdı ve özgün bir tarihçi oldu. Hume'un felsefesi İngiliz burjuvazisine özgü düşüncenin yöneliminin, yani Locke'un den..

03 | demiurgos

..imlendirmede örneklik eden idealardır, evrendeki bütün varlıklar bu ideal ilk örneklerine uygun olarak maddeyi biçimlendirme yoluyla yapıl- mışlardır. bu terim platon’ca evren ruhu, agnostiklerce ikinci tanrı ve hegel’ce düşünce süreci anlamında kullanılmıştır. ..


En Cok Okunan Yazilar

Error: Mehmet Yetis Hata..
Table 'toplum_mehmet.icerik' doesn't exist